2015. február 25., szerda

Angolai népmese: A teknős és a pávián


Ballagott a teknős hazafelé, kókadtan billegette a fejét, amikor találkozott a páviánnal.

- Hé, barátom - szólította meg nagy kedvesen a pávián -, találtál-e ma elég ennivalót?

- Nem találtam én - legyintett a teknős.

Felderült erre a pávián arca, gondolta, jól megvicceli a teknős komát.

- No, akkor meghívlak ma este vacsorára - ajánlotta mézesmázosan. - Gyere utánam! Én előresietek, hogy mire megérkezel, nyomban tálalhassak neked - s azzal vidáman kuncorászva ugrált a házához vezető ösvényen.

Megörült a meghívásnak a teknős, mert igencsak korgott a hasa szegénynek, szedte a lábát, ahogy csak bírta. Lázasan araszolgatott előre, de bizony amikor hegynek föl vitt az útja, meg-megállt egy kis pihenőre. Kifújta magát, aztán eszébe jutott a finom lakoma, hát megint nekirugaszkodott, baktatott kitartóan.

Végre megérkezett a nagy baobabfához, ahol a pávián lakott. Kimerülten rogyott le a fa tövében. Pávián őkelme meg fenn ugrándozott a fán, s úgy tett, mintha bosszús lenne.

- Hol szuszogtál ennyi ideig? - feddte meg a lihegő teknőst. - Már azt hittem, elaludtál útközben!

- Igazán restellem a dolgot - szabadkozott a teknős -, de legalább nem kellett kapkodnod a vacsorafőzéssel.

- Ne félj, kész a finom vacsora - íncselkedett a huncut majom. - Három tele fazék kölessört főztem neked, siess, mássz föl a fára, s máris asztalhoz ülhetsz!

Pislogott a teknős fölfelé, vágyakozva leste a három fazekat, amelyeket a pávián jó magasan fölakasztott az ágakra. Oda bizony ő föl nem mászik sohasem.

- Hozz le nekem egy fazékkal, kedves komám - kérlelte a majmot, s közben éhesen nagyokat nyelt.

- Azt már nem - replikázott a pávián. - Aki nálam akar vacsorázni, az másszon föl a házamba!

No, szegény teknős látta, itt már nem lesz ma lakoma, sarkon fordult hát, és megindult hazafelé. Éhes is volt, mérges is volt, hogy a pávián ilyen csúnyán rászedte, meg magára is haragudott, amiért nem tud fára mászni. Hanem amint így bánatosan mendegélt, egyre azon morfondírozott, hogyan adja vissza a kölcsönt a páviánnak. Mert az szent, hogy nem hagyja annyiban a dolgot!

Nem telt bele sok idő, teknős koma vendégségbe hívta a csalafinta páviánt. Erősen meglepődött őkelme, de a meghívást sehogy sem utasíthatta vissza, mert még azt gondolhatná a teknős, hogy semmibe veszi.

El is indult a pávián a teknős házához.

Száraz évszak volt, és a bozóttűz végigperzselte a folyó menti erdőséget. Amerre a pávián útja vezetett, mindenhol üszkös facsonkok meredtek az égre. Fűnek, bozótnak nyoma sem maradt, vastag, fekete pernyetakaró borította a földet.

Messziről érződött az ízletes lakoma ínycsiklandozó illata. Összefutott a nyál a pávián szájában, kapkodta a lábát nagy sietve, hogy minél előbb odaérjen. Teknős koma már várta, éppen a főzőfazeka mellett álldogált, amikor betoppant a híres vendég.

- Isten hozott, barátom! - köszöntötte illendően a mohón szaglászó majmot. - Kerülj beljebb, már kész is az ebéd.

Aztán a pávián mancsára pislantott, és rosszallóan hümmögött.

- Ejnye, barátocskám! Csak nem akarsz ilyen mocskos kézzel asztalhoz ülni! No, szaladj csak vissza a folyóhoz, és mosakodj meg, aztán tálalom neked a maniókamálét.

A majom szégyenkezve sarkon fordult, sietett a folyóhoz, sebtiben lecsutakolta magát, s iszkiri vissza. Hanem az útja megint csak az égett, fekete földön vezetett, s akárhogy vigyázott is, a mancsa újra szutykos lett, kormos lett.

- Ejnye, ejnye! - zsémbelt vele a teknős. - Nem megmondtam, hogy csak akkor ehetsz velem, ha tiszta vagy! Na menj vissza szépen, és mosakodj meg újra. De siess ám, mert én már hozzáfogtam az ebédhez! - s azzal jóízűen bekapott egy kanál málét.

A pávián pedig mit tehetett egyebet, térült-fordult, de bizony akárhogy igyekezett, a mancsa mindig bepiszkolódott a visszaúton. Addig járt a folyóra, míg a teknős egymaga bekebelezte az ebédet, s jót mulatott magában a pávián iparkodásán. A majom végül rádöbbent, hogy bizony alaposan rászedték. De ez egyszer nem lehetett egy szava sem, hiszen csak visszakapta a kölcsönt. Behúzta hát a farkát, és eloldalgott.


/Ford.: Dornbach Mária/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Szeretettel köszöntök
Minden kedves böngészőt!

"Legjobb lenne hallgatni,
nem mozdulni,megállni,
nem érezni és nem látni?,
de akkor elfelejtenék embernek lenni!"
jazsoli5