2015. február 22., vasárnap

Z. Tábori Piroska: Két várA két vár szemben állott egymással, de közöttük olyan szörnyüséges szakadék tátongott, hogy azon ember át nem mehetett. A két vár lakói, de még a két ország lakói sem ismerték egymást, sohasem találkozhattak a rettentő szakadék miatt.

Egyik várban gyönyörü királylány lakott, a másikban deli szép királyfi. Csak messziről, a vár ablakából nézegették egymást, még madárral sem üzenhettek egymásnak, mert ahogy átrepült a szakadék felett, valami mérges gőz szállott fel belőle, hogy a madár holtan hullott belé. Azért a királyfi meg a királylány mégis megszerették egymást és megfogadták, hogy csak egymáséi lesznek. Mindenik csináltatott magának szép karikagyürüt az ujjára, hogy majd elcserélik, ha találkozhatnak.

Egyszer aztán a királyfi is, a királyleány is megkérdezte a jósokat, hogy mit csináljanak, hogyan jussanak át egymáshoz. A jósok mindkettőnek azt felelték: Vágassa le országában minden szép leány haját, abból fonjanak erős kötelet, ezt vessék át a másik partra, innen is, tul is, azon a hídon induljon meg a királyfi, meg a királyleány, mikor a közepén összetalálkoznak, ne szóljanak egyet sem, csak cseréljék ki a gyürüiket, aztán mindenik térjen vissza a maga országába.

Elsőnek a királylány vágatta le szép aranyhaját, utána a többi. A királyfi országában sem maradt leány hosszu hajjal, megfonták a köteleket, a királylány meg a királyfi a szakadék szélére állottak, átvetették, de olyan ügyesen, hogy mindenik elkapta a másikét. Meg is erősitették innen is, tul is, akkor a királyfi megindult rajta. Alig ért a híd közepére, rettentő mérges gőzök szállottak fel a mélységből, eltakarták a királyfit, de a királyleány nem ijedt meg, bátran elindult feléje. El is jutott szerencsésen a híd közepére. Hanem mikor egymás kezét megfogták, olyan rettentő zugás, morgás támadt, hogy majd megsiketültek. Kavargott a gőz, zengett az ég, de el nem engedték egymást. Kicserélték a gyürüket s mindenik ment visszafelé.

Hát uramfia, mire átértek a szakadék szélére, eltünt a mélység, virágzó rét volt a helyén, a virágzó rét közepén gyönyörü várkastély. Akkor a két ország népe összegyült a réten, a királyfi meg a királylány lakodalmat csaptak s még ma is boldogan élnek szép uj várukban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Szeretettel köszöntök
Minden kedves böngészőt!

"Legjobb lenne hallgatni,
nem mozdulni,megállni,
nem érezni és nem látni?,
de akkor elfelejtenék embernek lenni!"
jazsoli5