2015. február 18., szerda

Nagy László: A csodamalac


Túl a kiszáradt víz-árkon
volt egy falu a világon.
Annak az alsó szegében
élt egy jóember szegényen.
Vagyona csak a családja:
asszony és három leányka.
Lányai egész nyáron át
kérték, vegyen egy malackát.
De annyi pénz e sose volt,
hogy megvenné a malacot.
Szólott az ujját föltartva:
-      Télen a malac megfagyna,
tél után jön a friss tavasz,
tavaszra lesz már kismalac. -
Jött a télvégi olvadás,
akkor se volt a dolga más,
nappal malacért dolgozott,
éjjel malaccal álmodott.

Május borult a határra,
megszólalt minden madárka.
Fölébredtek az álmok is,
megszólaltak a lányok is:
-      Eljött, apánk, a friss tavasz,
hol van hát az a kismalac? -
A szegény ember csak fülelt,
kérdő szavakra nem felelt,
tett, mintha nem is hallaná,
bökött a kalapja alá:
- Ejnye, ezek a madarak,
milyen kedvesen szólanak! -
Hallgatták őket, meglesték,
így a malacot feledték.

Este az ember elnyúlt a
padon, hogy szemét lehúnyja.
Akkor az ablak elé jött
telten a hold és besütött.
A szegényember azt nézte,
mereven nézte, igézte:
ó, ha változna malaccá,
kényét és kedvét megadná,
viszkető hátát vakarná,
éjjelre szűrbe takarná,
gyerekteknőbe fürdetné,
merőkanállal etené,
lenne savócska, gyöngyhabos,
gyenge lucerna, harmatos.
Most jön, most jön a nagy csoda!
Ablaknak nyomva tompora,
micsoda ártány, mily kövér,
csak a sörtéje kincset ér!
Olyan az, mint az aranyfű,
hát még az aranypikkelyű
kunkori farka mit érhet?
Bizony, hogy egész megyéket!
Magát annyira riszálja,
beesik még a szobába.
Ablak törik, de nem lesz kár,
bárcsak belülre esne már!
A szegényember susogott,
várta a csodamalacot,
várta, de az a telehold
csalfán, kövéren elfarolt.

Hajnalban, mikor szétnézett,
nem hitt szegény a szemének.
Látott egy piciny malacot,
köcsögök között kutatott,
megitta mind a tejsavót,
feneketlen kis hasa volt.
Nyakán pántlika, zöld szinű,
haragos, mint a völgyi fű.
Mégis az ember elfordult,
csodának nem hitt, elzordult.
A malac nem hagyta magát,
azonnal két lábára állt,
jobb első lábát emelte,
s kezdett a mézes beszédbe:

-      A csodamalac én vagyok,
nekem csak enni adjatok
s lesz ám énrajtam szalonna,
mint a nagy égbolt, akkora,
nem éritek át vastagát,
mint a somlai vár falát.
Szép szavaimnak aki hisz,
több lesz a zsírja, mint a víz,
nem venné be a Balaton
medre, előre mondhatom.
Balatonparti fövenynél
töpörtyű több lesz, csak remélj.
Véreshurkámhoz oly töltő
kell, mint a vastag ágyúcső.
Véreshurkám és kolbászom
átér az egész országon.
Általam lesztek boldogok,
a csodamalac én vagyok. –

Már a család is fölébredt,
a szegényember fölnézett:
- Csodamalac ez, mert beszél,
minden malacnál többet ér.
Álom, nem álom, nem bánom,
nekünkvalónak találom. -
S két keze máris kitárult:
- Kismalac, maradj minálunk! -
Hajlott a malac négylábra,
kezét is lábnak használta,
s öt szegény összefogódzva
körbetáncolta-forogta.
Pörgött az élő kerítés,
gyöngyszemként szállt a veríték.

Ápolták is a malackát,
kényét és kedvét megadták,
éjjelre szűrbe takarták,
viszkető hátát vakarták,
gyerekteknőbe fürdették,
volt neki savó, gyöngyhabos,
gyenge lucerna, harmatos.
De a hízást a malacka
elfelejtette, tagadta.
Eltölt egy fertály esztendő
s látták, hogy csak a hasa nő.
Mohó volt ez a kisdisznó,
megevett mindent, ami jó,
járta a konyhát visítva,
gyerekek tejét kiitta,
megette mind a kenyeret,
minden ehetőt megevett.
Ríva az ember azt mondta:
-      Kisdisznó, hol a szalonna?
Nm öllek meg, a farodba
rúgok, repülj a pokolba! -
Állt a kisdisznó kétlábra,
kuksolta csülkét imára:
- Hazudtam, döfjön le a kés,
ilyen legyen a büntetés,
ne az ördögök tépjenek,
egyenek meg a gyerekek! -
Szólott és hajlott négylábra,
és a jóember megszánta.
Vigasztalásul azt mondta:
- Ne félj, nem rúglak pokolra,
tomporod sovány, hegyeske,
mint a fokhagyma gerezdje! -
Az a kisdisznó vidáman
röhögött immár magában,
rázta a száraz röhögés:
- Nem lesz az ölés, megölés,
szátoknak nem jut jó falat,
magam eszem meg magamat!
Bendőm megmarad, négy lábam
helyett visz majd az étvágyam,
világ még olyat nem látott,
megeszem én a világot! –

A szegényember bú-baja
mint a családja, szapora:
nem fogy ki, inkább sokasul,
búja a bajtól fiasul.
Hallgassátok meg, mi történt!
Azt a kisdisznót megölték.
Várták a szegény gyerekek,
hogy a disznóból egyenek,
de igen kevés húsa volt,
csak a kerekes hasa volt.
Jó apjuk akkor azt mondta:
-      Gondoljunk dolgos napokra,
aratásra, mert olyankor
jól esik ám a disznótor!
Közel van az, már kivárjuk,
most egy gömböcöt csináljunk! -
Azzal az ingét felgyürte,
gyömte a húst a gömböcbe.
Parányi hús ott nem maradt,
de a gömböc csak nem dagadt,
nem tellett meg a fele sem,
löbögött csaknem üresen.

Föl is vitték a padlásra,
hogy a füst szépen megjárja,
hogy a füst szépen megfösse
külsejét barnásvörösre.
Fönn a szelemengerendán
kócmadzaggal a derekán
függött a gömböc, füst járta,
huzatos szellő himbálta.
Eljött a nyár, a drága nyár,
sárgába nyílt a zöld határ,
szellő a fénnyel egybekelt,
aranytengeren habot vert,
búzalevél is aranysás:
kezdődhet már az aratás!
Pirkadás előtt, jó korán
fölkelt a család szaporán.
Jó apjuk akkor így szólott:
-      Ma tartjuk meg a disznótort,
megtartjuk aranyhatárban
zöld levelek közt vidáman. -
Ránézett feleségére,
ő meg legkisebb kincsére:
- Hozd a gömböcöt, kislányom,
én is már igen kivánom! -
Megy a pici a padlásra,
gömböc a száját eltátja:
- Éheztem eddig eleget,
bekaplak én most tégedet! -
Azt mondja: - Hamm – és bekapja.

Anya a lányát várhatja,
odalett pöttöm leánya,
szól a középső leányra:
- Eredj, segítsd a pöttömöt,
nem éri el a gömböcöt! -
Szalad a lány a padlásra,
gömböc a száját eltátja,
azt mondja: - Hamm – és bekapja.

Anya a lányát várhatja,
odalett mindkét leánya.
Szól a nagyobbik leányra:
-      Eredj, mert fut a drága nap
tán a gömböccel játszanak! -
Fut a leány a padlásra,
a gömböc a száját eltátja,
azt mondja: - Hamm – és bekapja.

Anya a lányát várhatja,
odalett három leánya.
Akkor azt mondja magába,
legjobb lesz, ha ő maga megy:
megtudták, hol az aszalt meggy,
azt rágicsálják, úgylehet,
rosszabbak, mint a verebek!

Alig ér föl a padlásra,
a gömböc a száját eltátja,
azt mondja: - Hamm – és bekapja.
Nem jött vissza a jó anya,
három lányával odalett.
Szól a jóember: - Mi lehet?
Biztos valami baleset! –
Megy a padlásra szaladva,
a gömböc őt is bekapja.

Nem bírta már a kócmadzag,
öt ember alatt leszakadt.
Indul a gömböc görögve,
padlás deszkáin dörögve,
grádics fokain legurult,
azután dúlva megindult.
Nem volt előle menekvés,
reccsent a vesszőkerítés,
kiszabadult a világba,
országút fehér porába.
Kerékként forgó csoda volt,
látott egy csapat aratót,
bugyorosan mentek aratni.
Jó volna őket bekapni!
Fordult felleget kavarva,
s mindannyit egyre bekapta.

Messze az úton ballagott
két alak, setét alakok.
Gyászos asszonyok, úgylehet,
fogják a szoknyaszéleket.
Egészen térdig fölhúzzák,
nehogy fehérre porozzák.
Hátulról látni, kövérek,
hajrá, jók lesznek ebédnek!
Rohan, megtorpan, mi lőtte?
Papok sétálnak előtte.
Belenyilallt a gondolat:
-      Megrontanák a gyomromat!
S lehet, a papszáj szopna be,
egye meg őket a fene! -
Hirtelen megiramodott,
beporozta a két papot,
nem kapta be az átkozott.
Nagy rohanásban, nagy hőben
izzadt a gömböc erősen.
Úti por s szemét sokféle
ragadt a ronda bőrére.
Akkor látta, hogy szembe jő
véle egy szürke porfelhő.
Benne pántlikás lobogó,
villogó kürtök, zeneszó.
Rezesbandával huszárok
jönnek, cifra a ruhájuk.
Kipödrött bajszú daliák,
alattuk gyihos paripák.
Mint az ölyű a verebet,
megcélozta a sereget,
eltátva magát nekiment
s eltűnt az egész regiment.

Feszült a gömböc, megtágult,
szűk lett a széles országút.
Oldalvást volt egy birkarét,
nagyot lökődve arra tért.
Rét közepén egy juhfalka,
juhász a löttyöt kavarta.
Süvített, fujt a döglabda
s mindannyit egyre bekapta.
Aztán egy széles tóhoz ért,
túl a tavon is újra rét.
Ezer ökörbül nagy gulyát
látott delelni odaát.

Zubban a víz a dömbectől,
kicsap, az égig fölfröcsköl.
Rettentő mérges forgása
mélyről a békát fölhányja.
Békásodnak a fellegek,
lent meg rínak az emberek.
Áttör a széles tóvizen,
lódul a partra hirtelen,
magáról sarat fröccsölve
rátámad ezer ökörre.
Bőgnek az ökrök – hiába:
mindannyit egyre bevágja.
Nézte, hol van még jó falat,
pedig az égig földagadt,
földrenyomta a jegenyét,
mint a kerék a rét füvét,
madarak útját elfogta,
s mint a fenőkő, forogva
köszörülte a kék eget.
Vásott az ég és szenvedett,
pillanatonként szikrázott,
vetett egy csillag-világot.
S belül a gyihos paripák,
kipödrött bajszú daliák,
aratók sűrű csapatja,
juhászostól a juhfalka,
a nagy gulya, a kis család
várták sírva a kínhalált.

Mikor az ökör-gulyára
ment a gömböc, hogy bevágja,
a kis gulyás épp ebédre
leült egy fűzfa tövébe.
Csillagos kését markolta,
előtte dinnye, jókora.
Egyszer csak érzett földrengést,
s látott nagy csillagröpködést,
ezres gulyáját nem lelte,
förtelmet látott helyette.
Forgott a földön, égig ért…
Fogta a kis gulyás a kést:
-      Béledet ontom – úgylehet,
te etted meg az ökröket! -
Utánaszaladt, s beérve
kerül a gömböc elébe.
Azután ugrik oldalvást,
kirepíti az oldalát.
Ezer öl hosszan repíti,
késivel földre teríti.

Kijöttek mind a bentvalók,
a kis család, az aratók,
jöttek a nyalka huszárok,
paripásan, és utánok
juhászostul a juhfalka,
s bőgve az ökrök csapatja.
Megtelt a rét, az állatok
s emberek vígan álltak ott.
Nagy örömükben reszkettek,
szabad levegőt vehettek!
Szólt a jóember: - Kisgulyás,
nem telik tőlem áldomás,
de amit adok, elfogadd,
adom nagyobbik lányomat:
te vettél ki a pokolbul,
ebből a ronda bugyorbul,
vedd a leányt, és boldogulj! -
Fölkiált a kisgulyás:
- Együtt lesz lagzi, áldomás! -
Vigadtak, jaj de sürögtek,
ökröket nyárson sütöttek,
három éjjel és három nap
még az ebek is bort ittak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Szeretettel köszöntök
Minden kedves böngészőt!

"Legjobb lenne hallgatni,
nem mozdulni,megállni,
nem érezni és nem látni?,
de akkor elfelejtenék embernek lenni!"
jazsoli5